Rozšírte svoj biznis so CEEbase

Ako môže Váš podnik profitovať z jedinečnej kombinácie ľudí, polohy, infraštruktúry, vzdelania, jazykových znalostí a mnoho ďalšieho?

Zistite to teraz >

Poradenské služby

 


 

Stratégia a rozvoj IT

 

IT reprezentuje integrálnu a nepostrádateľnú súčasť každého podniku a významne prispieva k Vašemu úspechu alebo neúspechu. Preto je dôležité všetci Vaši manažéri rozumeli roli, ktorú IT v podniku zohráva a ako ju pretvoriť vo svoju konkurenčnú výhodu.

Pomáhame vlastníkom rozhodnutí identifikovať príležitosti pre ďalší rozvoj pomocou optimalizácie IT a nasadenia správnych nástrojov a procesov.

Nedovoľte konkurencii, aby Vás porazila vo Vašom segmente kopírujúc Vaše know-how a využívajúc lepšie IT a procesy, poskytujúc služby Vašim klientom za nižšie ceny.

 

 

Finančná výkonnosť Vašeho IT

 

Being part of the global market means being part of the global economy. Current IT solutions offer new ways to have the same services for the fraction of the costs as yesterday. Yet only the most progressive businesses are flexible enough to benefit from these early enough.

Byť súčasťou globálneho trhu znamená byť súčasťou globálnej ekonomiky. Súčasné IT riešenia poskytujú nové spôsoby ako získať rovnaké služby za časť pôvodných nákladov. Len najprogresívnejšie podniky sú však dosť flexibilné a dokážu využiť ich výhody dostatočne včas.

CEEbase specialists help you to optimize your IT expenditures while improving the gain from these services by utilizing the latest technologies available on the market.

Špecialisti CEEbase Vám pomôžu optimalizovať Vaše náklady na IT a zároveň zvýšiť Váš výnos z IT využitím najnovších technológií dostupných na trhu.

 

 

Prevádzka IT

 

Často to nieje technológia, ale spôsob, ako je využívaná, čo definuje ekonomický výstup a úspech alebo neúspech.

CEEbase Vám pomôže optimizovať prevádzku IT tak, aby podporovala smerovanie Vašeho podniku k stanoveným cieľom.

 

Analýzy

 

Spoločnosti potrebujú správne informácie, v správny čas tak, aby umožnili tie správne rozhodnutia.

CEEbase Vám pomôže zorientovať sa vo Vašich dátach a nájsť tie správne informácie, ktoré práve potrebujete. Prinesieme ich priamo na displeje Vašich zariadení.

 

Riadenie obchodných procesov

 

Moderné trhy vyžadujú moderné služby a moderné produkty.

Naši skúsení CEEbase špecialisti Vám pomôžu identifikovať nové prístupy k poskytovaniu služieb a vývoju produktov.

 

 

Služby cloudu

 

Profitujte z moderných sietí, internetových technológií a zbavte sa mnohých investícií, ktoré už niesú potrebné. Vieme Vám pomôcť identifikovať možnosti a výhody presunu služieb do cloudu.

 

Riadenie rizík

 

Bezpečnosť, ochrana dát, riadenie prístupov a ďalšie oblasti je možné vylepšiť využitím správnych technológií.

CEEbase Vám pomôže identifikovať zadné vrátka Vašeho podniku a pomôže Vám ich zatvoriť.

 Kontaktujte nás

 

email: office@ceebase.com

telefón: +421 911 123 297Referencie