Rozšírte svoj biznis so CEEbase

Ako môže Váš podnik profitovať z jedinečnej kombinácie ľudí, polohy, infraštruktúry, vzdelania, jazykových znalostí a mnoho ďalšieho?

Zistite to teraz >

Klienti

 

 

Business Developer

 

 

Klient:

Konzultingová spoločnosť s hlavným sídlom v Tokyiu, Japonsko, s ambíciou vylepšiť spoluprácu medzi japonskými a stredo- a východoeurópskymi spoločnosťami.

 

Rozsah a popis riešenia:

 

Bod prvého kontaktu pre japonské spoločnosti vstupujúce na CEE trhy, partner asistujúci pri otváraní efektívnych a spoľahlivých obchodných kanáloch medzi CEE a Japonskom

 • Obchodné výstavy Expo vo Viedni, Prahe a Bratislave
 • Služby s pridanou hodnotou pre japonských manažérov a obchodníkov navštevujúcich región (ubytovanie, právne služby, administratíva, prekladateľské služby)
 • Program školení medzikultúrnej komunikácie
 • Preklady z/do japončiny: slovenčiny, češtiny, maďarčiny, poľštiny, ruštiny, nemčiny a angličtiny

Systémový integrátor

 

Klient:

Konzultingová spoločnosť založená v roku 2007 s hlavným cieľom podporovať inštitúcie finančného sektora, ako dlhodobý a stabilný partner.

 

Rozsah a popis riešenia:

 

Vybudovanie nového call centra od základov:

 • Analýza rozsahu potrebnej infraštruktúry
 • Vyhodnotenie alternatív nasadenej infraštrukúry od hostovaného riešenia, cez cloudové riešenie až po plne vlastnenú technológiu.
 • Nástroje
 • Nábor zamestnancov a vytváranie tímov (jedinečné profily so znalosťami Treasury Management a IT schopnosťami)
 • Spoluúčasť na implementačných projektoch v oblasti SAP TRM a SAP BI
 • Podpora poskytovaná 8x5 a 24x7 pre kritické incidenty
 • Podpora v slovenčine, češtine, srbštine a angličtine

 

Zdravotná starostlivosť

 

Klient: 

Vedúca spoločnosť na trhu poskytovania softvérových riešení pre oblasť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 

Rozsah a popis riešenia:

Vytvorenie call centra pre súkromné ordinácie a administratívne oddelenia nemocníc.

 • 670 súkromných ordinácií
 • 15 nemocníc
 • Poskytujeme L1 a L2 podporu pre všetky vydané verzie softvéru využívajúc open source riešenia pre CRM, správu incidentov, vzdialený prístup, úzko integrované na IP telefóniu
 • Podpora poskytovaná 8x5 (súkromný sektor) a 8x6 pre nemocnice s možnosťou podpory mimo pracovných hodín.
 • Vývojové oddelenie postavene na procesoch core engineeringu

 Kontaktujte nás

 

email: office@ceebase.com

telefón: +421 911 123 297Referencie